Dekorativní sklo Desná

Historické kořeny
V klínu hor, v údolí proťatém říčkami Bílou a Černou Desnou, se sklářská výroba pevně usadila na sklonku 18. století, kdy zde roku 1786 vystavěl kompoziční huť zcestovalý Jablonecký obchodník Bernard Unger. Prosperující podnik srazily na kolena napoleonské války, Unger z hutě odešel, ta však pracovala pod jinými majiteli až do roku 1830 a tři léta poté ji z povrchu zemského smetla sněhová bouře.
Při nově budované Krkonošské silnici pak v hladovém roce 1847 postavil sklárnu na výrobu dutého skla ambiciózní obchodník a textilní podnikatel Ignaz Friedrich. Již po několika letech však huť prodal a kupcem nebyl nikdo jiný než pozdější „sklářský král“ Josef Riedel, jenž roku 1858 učinil z Dolního Polubného centrum svého sklářského a textilního podnikání.

Od šedesátých let 19. století až do roku 1945 bylo údolí Desné spolu s údolím Kamenice centrem výroby broušeného nebo dobrušovaného skla zpravidla křišťálového, ale i barevného, zahrnovaného na Jablonecku podle stupně a kvality dalšího zpracování pod pojmy krystalerie nebo zušlechtěná krystalerie. Zejména prostřednictvím jabloneckých exportních domů se odtud vyváželo do světa nevyčíslitelné množství lustrových ověsků, flakonů, popelníků, těžítek, psacích a toaletních souprav, stolních dekorací, lisovaných figurek nebo devocionálií. K nejproslulejším výrobcům tohoto sortimentu, jejichž celkový počet se v dobách konjuktur pohyboval okolo stovky, patřily firmy Johann Umann Potočná a Gebrüder Feix Albrechtice v Jizerských horách, mezi obchodníky vynikal exportní dům Eduard Dressler.
V polovině dvacátých let 20. století pak v údolí zdomácněla výroba umělecké krystalerie, která se po výtvarné stránce relativně brzy zbavila závislosti na francouzské produkci a historizujících vzorech. K výrobě byli přizváni profesionální výtvarníci, často zvučných jmen, a spolupráce s nimi vyústila v zisk prestižních ocenění, která jizerskohorští výrobci obdrželi na světových výstavách po polovině třicátých let 20. století. O kvalitě této produkce konec konců svědčí i to, že je dodnes vyráběna a oblíbena mezi zákazníky na celém světě.